Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γενικές Συνελεύσεις

2015
 
28/12/2015 – Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Απόφαση
18/12/2015 – Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Απόφαση
11/12/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Απόφαση
20/11/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Σχέδιο αποφάσεων
20/11/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων
20/11/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Έγγραφα που υποβάλλονται στη γενική συνέλευση
20/11/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015 – Πρόσκληση
22/7/2015 – Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Απόφαση
10/7/2015 – Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Απόφαση
30/6/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Απόφαση
9/6/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων
9/6/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Έγγραφα που υποβάλλονται στη γενική συνέλευση
9/6/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Πρόσκληση
9/6/2015 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2015-Σχέδιο αποφάσεων
 
2014
 
22/8/2014 – Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014 (απο Αναβολή)-Απόφαση
23/7/2014 – Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014-Σχέδιο αποφάσεων
23/7/2014 – Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014-Απόφαση
11/7/2014 – Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014-Απόφαση
30/6/2014 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2014-Απόφαση
6/6/2014 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2014-Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων
6/6/2014 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2014-Σχέδιο αποφάσεων
6/6/2014 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2014-Έγγραφα που υποβάλλονται στη γενική συνέλευση
6/6/2014 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2014-Πρόσκληση
 
2013
 
10/7/2013 – Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013-Πρόσκληση
10/7/2013 – Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013-Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων
10/7/2013 – Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013-Απόφαση
28/6/2013 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2013-Απόφαση
7/6/2013 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2013-Πρόσκληση
7/6/2013 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2013-Ανακοίνωση
7/6/2013 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2013-Σχέδιο αποφάσεων
7/6/2013 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2013-Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων
7/6/2013 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2013-Έγγραφα που υποβάλλονται στη γενική συνέλευση
 
2012
 
29/6/2012 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2012-Απόφαση
8/6/2012 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2012-Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων
8/6/2012 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2012-Πρόσκληση
8/6/2012 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2012-Έγγραφα που υποβάλλονται στη γενική συνέλευση
8/6/2012 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2012-Ανακοίνωση
8/6/2012 – Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του έτους 2012-Σχέδιο αποφάσεων