Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ATTI-KAT

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία

 

 Ο κατασκευαστικός κλάδος θεωρείται από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας και συνδέεται στενά με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ η σημασία του για τη διαμόρφωση τάσεων και εξελίξεων στα μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη.

Η ροή χρηματικών κονδυλίων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης III για την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων υποδομής και η ανάληψη της Ολυμπιάδας του 2004 ανέδειξαν τον κλάδο σε σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα. Η πρωτεύουσα θέση του στην Ελληνική Οικονομία αναδεικνύεται και από τη συμμετοχή των κατασκευών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν της τάξεως του 10% και μαζί με τις συναφείς δραστηριότητες έφθασε το 20%.

Έργα/Εμπορικά – Ψυχαγωγικά Κέντρα

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ – “VESO MARE” Η εταιρία ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ, 100% θυγατρική της…

Έργα/Εμπορικά – Ψυχαγωγικά Κέντρα

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ – “VESO MARE” Η εταιρία ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ, 100% θυγατρική της…

Έργα/Εμπορικά – Ψυχαγωγικά Κέντρα

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ – “VESO MARE” Η εταιρία ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ, 100% θυγατρική της…

Sample Block

First

Bitters put a bird on it live-edge, asymmetrical man braid brunch.

Second

Bitters put a bird on it live-edge, asymmetrical man braid brunch.

Third

Bitters put a bird on it live-edge, asymmetrical man braid brunch.

 

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία;