Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Ε.
κ. Λαμπρόπουλο Σταύρο
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων

Βολανάκη 7
115 26 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 6983 892
Φαξ: +30 210 6984 207
e-mail: info@attikat.gr