Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία 2014

Α’ Τρίμηνο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις A τριμήνου 2014

Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Τριμήνου 2014

Α’ Εξάμηνο

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2014-30/6/2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

Γ’ Τρίμηνο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Γ τριμήνου 2014

Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2014

Ετήσια στοιχεία

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2014

Οικονομικά Στοιχεία 2013

Α’ Τρίμηνο

Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Τριμήνου 2013

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2013

Α’ Εξάμηνο

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2013-30/6/2013

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013

Γ’ Τρίμηνο

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01/01/2013-30/09/2013

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου εννεαμήνου 2013

Ετήσια στοιχεία

Διορθωμένα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2013 Διορθωμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2013

Οικονομικά Στοιχεία 2012

Α’ Τρίμηνο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2012-31/3/2012

Α’ Εξάμηνο

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2012-30/6/2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2012

Γ’ Τρίμηνο

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01/01/2012-30/09/2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου εννεαμήνου 2012

Ετήσια στοιχεία

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2012

Οικονομικά Στοιχεία 2011

Α’ Τρίμηνο

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2011-31/3/2011

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2011

Α’ Εξάμηνο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2011

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2011-30/6/2011

Γ’ Τρίμηνο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου εννεαμήνου 2011

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01/01/2011-30/09/2011

Ετήσια στοιχεία

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2011

Οικονομικά Στοιχεία 2010

Α’ Τρίμηνο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2010

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2010-31/3/2010

Α’ Εξάμηνο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2010

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2010-30/6/2010

Γ’ Τρίμηνο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου εννεαμήνου 2010

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01/01/2010-30/09/2010

Ετήσια στοιχεία

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2010

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010

Οικονομικά Στοιχεία 2009

Α’ Τρίμηνο

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2009-31/3/2009

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2009

Α’ Εξάμηνο

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2009-30/6/2009

Γ’ Τρίμηνο

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2009-30/9/2009

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις εννεαμήνου 2009

Ετήσια στοιχεία

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2009

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1/1/2009 μέχρι 31/12/2009

Οικονομικά Στοιχεία 2008

Ετήσια στοιχεία

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2008

Ιστορικά Οικονομικά Στοιχεία